Metsäpalvelut

 

Urakoimme puunkorjuuta ja lähikuljetusta kemerakohteilta päätehakkuisiin motoketjulla ja Fixteri runkopuupaalaajalla , joilla voidaan toimia joustavasti erilaisilla kohteilla. Koneet on varustettu joukkokäsittelevillä hakkuukourilla, tehokkailla nostureilla ja pehmeän maan korjuun mahdollistavalla telaratkaisulla.

 

Uudenlainen Fixteri runkopuupaalain.

Teemme pieniläpimittaisia energiapuuleimikoita runkopuupaalaimella, jolla kokopuuenergia saadaan logistisesti tehokkaaseen muotoon.